ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร

นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[132] เมื่อ 03/02/20 อ่านต่อ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[133] เมื่อ 21/01/20 อ่านต่อ

การเตรียมตัวเข้าสอบV-netสำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3 และ นักศึกษาชั้น ปวส.2 ทุกคน

เปิด[154] เมื่อ 21/01/20 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการนำเสนอวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิด[73] เมื่อ 13/02/20 อ่านต่อ

นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร...

เปิด[142] เมื่อ 08/02/20 อ่านต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)จัดโครงการแข่งขันeSport...

เปิด[131] เมื่อ 19/12/19 อ่านต่อ

ข่าวสารวิทยาลัย

เตรียมความพร้อมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี อาชีวะศึกษาภาคใต้ ครั้งที่8

เปิด[57] เมื่อ 08/02/20 อ่านต่อ

#Scan QR Code# เลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร....สมัครเลยจ้าา

เปิด[94] เมื่อ 07/02/20 อ่านต่อ

ข่าวงานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

เปิด[34] เมื่อ 10/03/20 อ่านต่อ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น

เปิด[44] เมื่อ 04/03/20 อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบยานยนต์ดีเซลล์คอมมอลเรลชั้นสูงพร้อมเครื่องมือ

เปิด[39] เมื่อ 03/03/20 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook :www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید