ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ได้รับ “รางวัลองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง” สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสงขลา

วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ได้รับ “รางวัลองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง” สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสงขลา

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กษิดิฎฐ์ คำศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค ภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้วิทยาลัยที่ได้รับรางวัลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัดในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างที่ 4-8 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการการดำเนินงาน และนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ในครั้งนี้

10/12/23 อ่าน(112) itc


STMC โทรศัพท์ :

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید