ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

สวัสดี เช้าวันศุกร์ สุดสัปดาห์ เดือนสุดท้ายของปี 2566 วันที่ 8 ธันวาคม 2566

สวัสดี เช้าวันศุกร์

 สุดสัปดาห์ เดือนสุดท้ายของปี 2566

 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 

วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) นำโดย นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางกัลยา ราชเล็ก รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมี นายสิธยา ศานติประเสร็ฐ พบประพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร ( รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

08/12/23 อ่าน(76) itc


STMC โทรศัพท์ :

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید