ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

✅ แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับภาค ภาคใต้

✅ แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับภาค ภาคใต้

-----------------------------------------------------------------------

♦ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ♦

♦ วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566

 โดยมี นายสำราญ วังบุญคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ นางกัลยา ราชเล็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดฯ
♦ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางให้กำลังใจในการแข่งขัน แก่นักศึกษา และคณะดำเนินงาน♦
ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 


07/12/23 อ่าน(69) itc


STMC โทรศัพท์ :

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید