ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายสำราญ วังบุญคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ารวมไปจนถึง ขั้นตอนในการดำเนินการ ผลิตและประกอบรถยนต์เชิงพาณิชย์

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายสำราญ วังบุญคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ารวมไปจนถึง ขั้นตอนในการดำเนินการ ผลิตและประกอบรถยนต์เชิงพาณิชย์ ณ โรงงานแอ็บโซลูทแอสแซมบลี (AAB) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

05/12/23 อ่าน(57) itc


STMC โทรศัพท์ :

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید