ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน !!!

Friday วันที่ 1 ธันวาคม 2566 มอบหมายให้ หัวหน้างานแนะแนว และ คณะครู เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.

Friday  วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายสำราญ วังบุญคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) มอบหมายให้ หัวหน้างานแนะแนว และ คณะครู เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านขนุน และโรงเรียนวัดท่าหิน

02/12/23 อ่าน(62) itc


STMC โทรศัพท์ :

Call Center : LineID : Facebook : www.facebook.com/


دانلود آهنگ جدید