วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
 


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วจ สิงหนคร


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา<<<facebook วจ.สิงหนคร>>>>

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

มีบริการให้ธุรกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์ ครบวงจรอัจฉริยะ (เช่าชุดดอกไม้)

และธุรกิจน้ำดื่มวอเตอร์ที

จึงขอเชิญชวนคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานภายนอก

เข้ามารับบริการในวิทยาลัย

2019-02-17
2019-02-17
2019-02-13
2018-07-24
2018-07-01
2017-09-11
2017-09-11
2017-08-28
2017-08-01
2017-07-24