วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
 


Fix It Center ศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎนิกร) จัดโครงการ Fix It Center ศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน ณ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สิงหนคร โดยได้รับผลตอบรับจากประชาชนในระแวกใกล้เคียงเป็นอย่างดี

2019-02-17
2019-02-17
2019-02-13
2018-07-24
2018-07-01
2017-09-11
2017-09-11
2017-08-28
2017-08-01
2017-07-24