วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
 


การดำเนินธุรกิจ น้ำดื่มวอเตอร์ที


การดำเนินธุรกิจ  น้ำดื่มวอเตอร์ที

ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เอกสารดาว์โหลด

2019-02-17
2019-02-17
2019-02-13
2018-07-24
2018-07-01
2017-09-11
2017-09-11
2017-08-28
2017-08-01
2017-07-24