วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
 


คอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2560


** ขอขอบคุณ บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด ในความอนุเคราะห์ ให้เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ และมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งการต้อนรับอย่างดียิ่งจากผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน ในโครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560

**ทั้งนี้แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยังได้ถือโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย ดูการแสดงน่ารักๆ ของแมวน้ำ เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลและปลาพะยูน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองตรัง

**ที่ขาดไม่ได้ คือได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ถ้ำเลเขากอบ หนึ่งในความอัศจรรย์ที่ได้รับให้เป็น Unseen Thailand อีกด้วย

**ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร วจ.สิงหนคร ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ในครั้งนี้

2019-02-17
2019-02-17
2019-02-13
2018-07-24
2018-07-01
2017-09-11
2017-09-11
2017-08-28
2017-08-01
2017-07-24